פרוייקטי תשתיות

פרויקט גשר שער הירדן פרויקט תחבורתי: גשר שער הירדן פרויקט תחבורתי כביש 562 דרך אזורית בלב השרון פרויקט תחבורתי מחלף חן כביש 22 - קרית ביאליק וקסמן גוברין שטרן - כביש 65 מחלף גולני פרויקט תחבורתי כביש 65 מחלף גולני וקסמן גוברין שטרן - על כביש 71 מלמעלה פרויקט תחבורתי כביש 71 הפרדות מפלסיות וקסמן גוברין שטרן - מחלף המוביל פרויקט תחבורתי כביש 79 מחלף המוביל וקסמן גוברין שטרן - עבודה על פרוייקט כביש 722 הפרדה מסילתית פרויקט תחבורתי כביש 722 הפרדה מפלסית וקסמן גוברין שטרן - כביש 65 מלמעלה פרויקט תחבורתי כביש 65 מצומת מגידו לצומת הסרגל וקסמן גוברין שטרן - כביש 70 מסדרון יקנעם ממעוף הציפור פרויקט תחבורתי כביש 70 מסדרון יקנעם וקסמן גוברין שטרן - כביש 781 שרטוט פרויקט תחבורתי כביש 781 מעוקף קריות ועד מחלף אבליים וקסמן גוברין שטרן - כביש 77 צומת ישי-צומת המוביל פרויקט תחבורתי כביש 77 צומת ישי – צומת המוביל וקסמן גוברין שטרן - קו המטרונית אוטובוס פרויקט תחבורתי קו המטרונית מטרופולין חיפה וקסמן גוברין שטרן - פרוייקט נת"ע קו כחול הדמיית תחנת אוטובוס פרויקט תחבורתי נת"ע קו כחול אזור המרכז וקסמן גוברין שטרן - שכונת מגורים כפר ביאליק דרום פרויקט שכונת מגורים כפר ביאליק דרום וקסמן גוברין שטרן - חמודות, מורד הנחל, פנינת הצפון כולל כביש חניתה תשתיות לשכונות מגורים כולל כביש חניתה שלומי וקסמן גוברין שטרן - פארק היין מבט כללי פרויקט מבנה תעשייה פארק היין רמת הנדיב וקסמן גוברין שטרן - כפר תבור פרויקט פיתוח תשתיות לשכונות מגורים כפר תבור וקסמן גוברין שטרן - שדרוג אזורי תעשייה באזור הצפון פרויקט שדרוג אזורי תעשייה אזור הצפון וקסמן גוברין שטרן - מתחמי הצ'ק פוסט והשיש פרויקט מתחמי הצ'ק פוסט והשיש חיפה וקסמן גוברין שטרן - פרוייקט ואדי סליב גינה ציבורית מלמעלה פרויקט מגורים ואדי סליב חיפה וקסמן גוברין שטרן - פרוייקט החברה הכלכלית חדרה תצלום אווירי פריקט תשתית החברה הכלכלית חדרה וקסמן גוברין שטרן - פרוייקט נמל חיפה אוניית מכולות פרויקט תשתית נמל חיפה וקסמן גוברין שטרן - פרוייקט מקורות פרויקט תשתית מקורות - חברת המים הלאומית וקסמן גוברין שטרן - ניהול אחזקת תוואי המטרונית פרויקט ניהול אחזקת תוואי המטרונית מטרופולין חיפה וקסמן גוברין שטרן - ניהול ואחזקת כבישים פרויקט ניהול אחזקת כבישים - נתיבי ישראל מרחב דרום וקסמן גוברין שטרן - קונסים על כביש פרויקט בקרה רב תחומית נתיבי ישראל